Voorwaarden

Voorwaarden

Wanneer u beslist het radioprogramma 2 uur Zin en Onzin uit te zenden, dient u het volgende in acht te nemen:
Het 2 uur durende programma (2x een uur) dient in z’n geheel uitgezonden te worden (incl. intro) en mag alleen op het hele uur onderbroken worden voor bijvoorbeeld een uursignaal, nieuws etc.
De programma’s worden u aangeboden en mogen te allen tijde alleen worden uitgezonden door stations die aan de wettelijke mediabepalingen voldoen. Dit zijn stations die voorzien zijn van licentie(s), vergunning(en) en voldoen aan de Buma STEMRA en Sena eisen, of aan de buitenlandse wettelijke voorschriften.
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik. Elke vorm van illegaal gebruik, (denk daarbij aan piraterij) of het niet kunnen voldoen aan de omschreven wettelijke voorschriften berust op uw verantwoordelijkheid en u wordt bij misbruik aansprakelijk gesteld. Wanneer u toch beslist gebruik te maken van de download is het ten strengste verboden het programma voor illegale doeleinden te gebruiken.
Facebook
Facebook
error: Content is protected !!